Đang tải dữ liệu...

Kết quả tìm kiếm nhanh

sản phẩm được tìm thấy với từ khóa

Máy chấm công

Xem thêm
 • Máy chấm công khuôn mặt IFACE 402

  Máy chấm công khuôn mặt IFACE 402

  Giá: Liên hệ Mua ngay Chi tiết
  Máy chấm công khuôn mặt IFACE 402
  Danh mục : Máy chấm công khuôn mặt
  Giá bán : 0 VNĐ
  Kiểu chấm:
  Công suất:
  Màn hình:
  dung lượng bộ nhớ:
  Kết nối:
 • Máy chấm công khuôn mặt IFACE 302

  Máy chấm công khuôn mặt IFACE 302

  Giá: Liên hệ Mua ngay Chi tiết
  Máy chấm công khuôn mặt IFACE 302
  Danh mục : Máy chấm công khuôn mặt
  Giá bán : 0 VNĐ
  Kiểu chấm:Khuôn mặt và vân tay
  Công suất:3000 vân tay + 700 Khuôn mặt
  Màn hình:Màu
  dung lượng bộ nhớ:100.000 IN/OUT
  Kết nối:RS – 232/485, TCP/IP + USB
 • Máy chấm công Ronald Jack 4000TID-C

  Máy chấm công Ronald Jack 4000TID-C

  Giá: 3.100.000 VND Mua ngay Chi tiết
  Máy chấm công Ronald Jack 4000TID-C
  Danh mục : RONALD JACK
  Giá bán : 3.100.000 VNĐ
  Kiểu chấm:Vân tay và thẻ cảm ứng
  Công suất:4.000 vân tay + thẻ + Pass
  Màn hình:Màu
  Bộ nhớ:100.000 IN/OUT
  Kết nối:RS – 232/485, TCP/IP + USB
 • Máy chấm công và kiểm soát an ninh VIRDI AC-4000

  Máy chấm công và kiểm soát an ninh VIRDI AC-4000

  Giá: Liên hệ Mua ngay Chi tiết
  Máy chấm công và kiểm soát an ninh VIRDI AC-4000
  Danh mục : Chấm công và kiểm soát cửa
  Giá bán : 0 VNĐ
  Kiểu chấm:Vân tay và thẻ cảm ứng + kiểm soát cửa
  Công suất:22.000 vân tay & Thẻ cảm ứng
  Màn hình:Trắng đen
  Dung lượng bộ nhớ:55.000 IN/OUT
  Kết nối:RS – 232/485, TCP/IP
 • Máy chấm công và kiểm soát an ninh VIRDI AC-5000

  Máy chấm công và kiểm soát an ninh VIRDI AC-5000

  Giá: Liên hệ Mua ngay Chi tiết
  Máy chấm công và kiểm soát an ninh VIRDI AC-5000
  Danh mục : Chấm công và kiểm soát cửa
  Giá bán : 0 VNĐ
  Kiểu chấm:Vân tay và thẻ cảm ứng và kiểm soát cửa
  Công suất:20.000 vân tay và thẻ
  Màn hình:Màu
  Dung lượng bộ nhớ:61.000 IN/OUT
  Kết nối:RS – 232/485, TCP/IP
 • Máy chấm công và kiểm soát cửa VIRDI AC-6000

  Máy chấm công và kiểm soát cửa VIRDI AC-6000

  Giá: Liên hệ Mua ngay Chi tiết
  Máy chấm công và kiểm soát cửa VIRDI AC-6000
  Danh mục : Chấm công và kiểm soát cửa
  Giá bán : 0 VNĐ
  Kiểu chấm:Vân tay và thẻ cảm ứng và kiểm soát cửa
  Công suất:100.000 vân tay + 100.000 thẻ
  Màn hình:Màu
  Dung lượng bộ nhớ:500.000 IN/OUT
  Kết nối:RS – 232/485, TCP/IP + USB + WIFI

Máy hủy giấy

Xem thêm